Κεραίες εκπομπής (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:ANTENNAS&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Κεραίες εκπομπής (κατά την ΕΕΤΤ)

Πηγή : Κεραίες εκπομπής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
idf7bf3726-3a12-4848-8807-24869f53535f
position2
resource group id2f972e84-5b59-46f1-a409-207471cc8b79
revision idc461082c-8ac6-4c3e-86a2-120458489be5
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive