Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
id139b4ba7-091f-4935-8b7c-113b6b1d7760
position2
resource group idb7f6b1c2-b01d-4ab5-9bf2-7ca0f42e9f54
revision ida1e0b64f-60a7-4163-b880-5d686b8a8ee1
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive