Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000 (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:DIAN1k_CORFU&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Πηγή : Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙούλιος 26, 2016
formatshapefile
id2fd63009-648e-430a-8791-185d5b97c390
position1
resource group idb7f6b1c2-b01d-4ab5-9bf2-7ca0f42e9f54
revision ida1e0b64f-60a7-4163-b880-5d686b8a8ee1
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive