Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000 (WMS)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Πηγή : Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση wms
Άδεια Creative Commons Αναφορά
can be previewed1
createdΙούλιος 26, 2016
formatwms
id335d3b81-5be4-49b3-92fa-6170b4961939
resource group idb7f6b1c2-b01d-4ab5-9bf2-7ca0f42e9f54
revision ida1e0b64f-60a7-4163-b880-5d686b8a8ee1
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive