Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000 (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:DIAN5k_CORFU&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000

Πηγή : Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatshapefile
id541a598f-a044-4b8b-afbc-72173c223eb3
position1
resource group idb968ec5f-34a4-4436-ad9b-fed9a99cf00c
revision id9c3b12a6-c219-4ace-80da-f0506c5f743e
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive