Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000 (WMS)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000

Πηγή : Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση text/xml
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
can be previewed1
createdΙούλιος 26, 2016
formatwms
hasha939b32bb460bbe89c7790dff293aa72930bb795
idd9792b7b-f9b1-4b06-96f0-3ce37ce80a80
last modifiedΙούλιος 26, 2016
mimetypetext/xml
resource group idb968ec5f-34a4-4436-ad9b-fed9a99cf00c
revision id20834b77-4c15-42d2-a85d-66eb25f3d5c4
revision timestampΙούλιος 26, 2016
size98,1 KiB
stateactive