Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
idf8ff8c95-1405-4c69-a89a-b32f18e30f1c
position2
resource group idb968ec5f-34a4-4436-ad9b-fed9a99cf00c
revision id9c3b12a6-c219-4ace-80da-f0506c5f743e
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive