Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους

Διανομή (footprints) Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους (DTM) κλίμακας 1:5000

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή