Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους (WMS)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Διανομή (footprints) Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους (DTM) κλίμακας 1:5000

Πηγή : Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση wms
Άδεια Creative Commons Αναφορά
can be previewed1
createdΙούλιος 26, 2016
formatwms
id0dcebf47-24f2-4f36-b77e-d0711cf216b0
resource group id31ead1f7-aa17-4579-b12b-437c11cf1982
revision idda3b0e3c-1bf6-4567-8f53-c373a11904a3
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive