Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:DIAN_DTM_5k&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Διανομή (footprints) Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους (DTM) κλίμακας 1:5000

Πηγή : Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
idfbfafe26-303e-4995-a7c4-017e43c58766
position2
resource group id31ead1f7-aa17-4579-b12b-437c11cf1982
revision idda3b0e3c-1bf6-4567-8f53-c373a11904a3
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive