Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας ...

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:DIOIKHTIKH_DIAIRESH_KALLIKRATHS&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Δοικητική Διαίρεση Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με το Προγραμμα Καλλικράτης

Πηγή : Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatshapefile
id619440d7-1318-4df1-846f-e1f96bfc9af5
position1
resource group id0e58041f-6236-451c-b3df-767694389fc8
revision idfecd9d0d-5b19-4fd1-b748-7cff53081e6c
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive