Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας (WMS)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Δοικητική Διαίρεση Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με το Προγραμμα Καλλικράτης

Πηγή : Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση wms
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
can be previewed1
createdΙούλιος 26, 2016
formatwms
id85da5f0e-b053-4be9-be83-f230a11a34ef
resource group id0e58041f-6236-451c-b3df-767694389fc8
revision idfecd9d0d-5b19-4fd1-b748-7cff53081e6c
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive