Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:DIOIKHTIKH_DIAIRESH_KALLIKRATHS&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Δοικητική Διαίρεση Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με το Προγραμμα Καλλικράτης

Πηγή : Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
idea990825-a392-4feb-9f2d-d763103ac7a5
position2
resource group id0e58041f-6236-451c-b3df-767694389fc8
revision idfecd9d0d-5b19-4fd1-b748-7cff53081e6c
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive