ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:EDUCATION_POINTS&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Θέσεις κτιρίων εκπαίδευσης

Πηγή : Εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙανούαριος 15, 2016
formatKML
id5e970cf0-3e2b-475f-aaf2-bec604661f86
position2
resource group id151260b5-5ae6-4267-a5f1-9be26f2888ed
revision idc3fe9666-bc9a-47a5-a30a-9c2fa35164c1
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive