ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:EDUCATION_POINTS&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Θέσεις κτιρίων εκπαίδευσης

Πηγή : Εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙανούαριος 15, 2016
formatshapefile
id993df723-0cd9-4b37-96d5-150b325ee3d5
position1
resource group id151260b5-5ae6-4267-a5f1-9be26f2888ed
revision idc3fe9666-bc9a-47a5-a30a-9c2fa35164c1
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive