Ισουψείς Καμπύλες 25m (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:CORFU_CONTOURS25m&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Πηγή : Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
id607e0a0b-5286-41a4-a4ad-3b3928e675bf
position2
resource group ide178cae9-3854-4633-87f2-dbd4fc5a122a
revision id306e8524-2305-4e12-b913-f05bfa19517f
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive