ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:KEP_POINTS&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Τοποθεσίες Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κέρκυρας

Πηγή : Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή
createdΙανούαριος 15, 2016
formatKML
id19c42c58-2872-4872-abdf-b7c0bd03b1a9
position2
resource group id9292a135-0065-4ee1-817a-6d13cc8a19aa
revision ida677da0f-941a-4770-a2f8-1918854c6053
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive