ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (WMS)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Τοποθεσίες Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας. Σε αυτό το γεωχωρικό σύνολο δεδομένων περιγράφονται οι θέσεις των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας καθώς και τα...

Πηγή : Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση wms
Άδεια Creative Commons Αναφορά
can be previewed1
createdΙανούαριος 15, 2016
formatwms
id052f924c-cf26-466f-bf7c-be343d40444b
resource group idaa394986-c3e3-4a8e-9433-b44bd3166105
revision idf254fffb-5ef6-4a85-a3d5-d35c7d573f9b
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive