ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:KENTRA_FRONTIDAS_ILIKIOMENON&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Τοποθεσίες Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας. Σε αυτό το γεωχωρικό σύνολο δεδομένων περιγράφονται οι θέσεις των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας καθώς και τα...

Πηγή : Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙανούαριος 15, 2016
formatshapefile
id73d9f4bd-6dcf-4cb9-9402-3cb3ef61efcd
position1
resource group idaa394986-c3e3-4a8e-9433-b44bd3166105
revision idf254fffb-5ef6-4a85-a3d5-d35c7d573f9b
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive