ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:KENTRA_FRONTIDAS_ILIKIOMENON&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Τοποθεσίες Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας. Σε αυτό το γεωχωρικό σύνολο δεδομένων περιγράφονται οι θέσεις των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας καθώς και τα...

Πηγή : Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙανούαριος 15, 2016
formatKML
idc0b60777-dc1c-48d2-8df2-ea64c7236a77
position2
resource group idaa394986-c3e3-4a8e-9433-b44bd3166105
revision idf254fffb-5ef6-4a85-a3d5-d35c7d573f9b
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive