Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:LIGHTS&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Σημεία δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης της Κέρκυρας.

Πηγή : Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
id2fcadd67-c625-4f41-ae7e-b9984078650b
position2
resource group ide8277abc-ef12-4b3e-83cd-0403a226e6a0
revision id08ab1ded-e7fa-4e4e-b2ec-ffb5c3e34372
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive