Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:LIGHTS&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Σημεία δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης της Κέρκυρας.

Πηγή : Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙούλιος 26, 2016
formatshapefile
ida9f94ed0-2daa-4356-8bf7-40bd30e5b428
position1
resource group ide8277abc-ef12-4b3e-83cd-0403a226e6a0
revision id08ab1ded-e7fa-4e4e-b2ec-ffb5c3e34372
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive