Διανομή Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:ORTHOTILES_5k&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Περιγράμματα (footprints) Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας

Πηγή : Διανομή Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Aug 05, 2016
Δημιουργήθηκε Aug 05, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑύγουστος 5, 2016
formatshapefile
id4940e257-4f9d-41b0-a742-e43b505affd6
position1
resource group id67939536-08ac-4fc7-843e-64a87b9c3b8f
revision idfb918c3c-8c77-4e03-9320-04375d809273
revision timestampΑύγουστος 5, 2016
stateactive