Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Τοποθέτηση Ειδικά Διαμορφωμένων Πλαισίων για την Προβολή Υπαίθριων Διαφημίσεων

Καθορισμός θέσεων χωροθέτησης διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κέρκυρας σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9-489/30-09-2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή