ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ...

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Καθορισμός θέσεων χωροθέτησης διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κέρκυρας σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9-489/30-09-2015

Πηγή : Τοποθέτηση Ειδικά Διαμορφωμένων Πλαισίων για την Προβολή Υπαίθριων Διαφημίσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση wms
Άδεια Creative Commons Αναφορά
can be previewed1
createdΙανούαριος 15, 2016
formatwms
id6ec13fe9-aefe-40c0-80a4-9f76dc072913
resource group id8c26606f-8071-4fc6-b68c-d2d374204314
revision id67242dc4-cda4-43cb-8557-41e9c6352a8a
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive