Τοπωνύμια (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:TOPONYMIA_ELSTAT&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Τοπωνύμια κατά τον κατάλογο της ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή : Τοπωνύμια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatshapefile
id84c51483-5201-4d7e-9558-52c289419f97
position1
resource group id16d1b525-cc94-4fd1-8f68-803972cf1a9b
revision id223400d3-b1fd-42e4-9445-c80e0987dbf4
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive