Κόμβοι Οπτικών Ινών (KML)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:V_MANPOINTS&outputFormat=application/vnd.google-earth.kml+xml

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Κόμβοι Οπτικών Ινών

Πηγή : Κόμβοι Οπτικών Ινών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση KML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatKML
id1f8cf953-323f-4309-be1a-8df2d210e90f
position2
resource group id4033c5a8-aacb-45ff-b920-4fc0194114ec
revision idd96801d7-9cbc-45f0-a70f-36277893761c
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive