Κόμβοι Οπτικών Ινών (WMS)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Κόμβοι Οπτικών Ινών

Πηγή : Κόμβοι Οπτικών Ινών

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση text/xml
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
can be previewed1
createdΙούλιος 26, 2016
formatwms
hasha939b32bb460bbe89c7790dff293aa72930bb795
id41f1f024-981c-4eba-8b91-14e8e0f143d4
last modifiedΙούλιος 26, 2016
mimetypetext/xml
resource group id4033c5a8-aacb-45ff-b920-4fc0194114ec
revision id84ebecb0-a4b7-4b41-bf60-38483ab11004
revision timestampΙούλιος 26, 2016
size98,1 KiB
stateactive