Κόμβοι Οπτικών Ινών (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:V_MANPOINTS&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Κόμβοι Οπτικών Ινών

Πηγή : Κόμβοι Οπτικών Ινών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jul 26, 2016
Δημιουργήθηκε Jul 26, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdΙούλιος 26, 2016
formatshapefile
id6db7cd10-f927-44c0-ae3f-6b223446a554
position1
resource group id4033c5a8-aacb-45ff-b920-4fc0194114ec
revision idd96801d7-9cbc-45f0-a70f-36277893761c
revision timestampΙούλιος 26, 2016
stateactive