ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:YPOGEIOI_KADOI&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιγράφει τις θέσεις των υπόγειων κάδων στην πόλη της Κέρκυρας

Πηγή : Υπόγειοι Κάδοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 15, 2016
Δημιουργήθηκε Jan 15, 2016
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΙανούαριος 15, 2016
formatshapefile
id857fac80-9582-4fff-a5c2-08a0d0a6cc11
position1
resource group id6feb5773-2348-4141-aa82-32c9a6539b35
revision id3a22afc2-b005-4e2f-8c78-71d8398e1402
revision timestampΙανούαριος 15, 2016
stateactive