Βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

  • Υπόγειοι Κάδοι

    Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιγράφει τις θέσεις των υπόγειων κάδων στην πόλη της Κέρκυρας